Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα καταχωρούνται στην βάση δεδομένων μας που στηρίζει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα , μόνο για την εξυπηρέτησή σας και την αποστολή των προιόντων. Δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους , παρά μόνο στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τις περιπτώσεις που θα ζητηθούν.